E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

MAS Třešťsko:

podpora rozvoje venkova

 


 

Rámcové programy pro čerpání dotací

 

IROP button

PRV button

 


 

Dotační novinky

Výzvy

18. 3. 2019_PRV_4. Výzva PRV Dne 18. 3. 2019 vyhlásila MAS Třešťsko 4. Výzvu PRV pro předkládání Žádostí o dotaci. Termín příjmu Žádostí o dotaci pak bude probíhat od 9. 4 . do 24. 4. 2019. Ve Výzvě je alokováno 5.891.480 Kč a to do všech 5 Fichí. Za předpokladu, že byste měli zájem čerpat dotaci, z některých těchto opatření, kontaktujte prosím kancelář MAS. 26. 2. 2019_PRV_Aktualizace Fichí MAS…

5. Výzva MAS Třešťsko – IROP – základní školy

Dne 18. 2. 2019 vyhlásí MAS Třešťsko 5. Výzvu v IROP – opatření 1.3.1.A Zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí. Alokace na tuto výzvu bude ve výši 4.784.388,78 Kč. K uvedené výzvě uspořádá MAS ve své kanceláři dne 27. 2. 2019 od 9.30 seminář – viz Pozvánky. MAS Třešťsko vyhlašuje od 1. 11. 2018 do 3. 12. 2018 4. Výzvu – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému…

Výzva MAS se blíží

Po nezbytných administrativních krocích, jakými bylo například schválení integrované strategie MAS Třešťsko, interních postupů a preferenčních kritérií, se blíží vyhlášení výzvy MAS na projekty Programu rozvoje venkova (PRV). Vyhlášení této výzvy by mělo připadnout na duben/květen 2017. V rámci této výzvy bude možné podávat své projektové záměry do celkem čtyř Fichí s celkovou alokací přes 7,5 mil. Kč. Tato…

více aktualit

Novinky z kanceláře MAS Třešťsko

Aktuálně z naší kanceláře

Duben 2019: Dne 8. 4.. 2019 bude z technických důvodů uzavřena kancelář MAS. V případě nutnosti volejte na tel: 725 774 708. Děkujeme za pochopení. Únor 2019: POZOR!!! Z technických důvodů je seminář pro potencionální žadatele v rámci 5. výzvy MAS Třešťsko pro IROP, který se koná dne 27. 2. 2019 od 9.30, přesunut do prostor kanceláře MAS – Palackého 429, Třešť. Děkujeme za pochopení….

Midterm Evaluace MAS Třešťsko

Midterm evaluace území, které je řešeno ve „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třešťsko“, byla ze strany odpovědného orgánu schválena dne 27. 2. 2019. Jsme jednou z prvních MAS, které evaluace byla schválena. Tímto si dovolujeme poděkovat všem, kteří se na přípravě, realizaci i schvalování evaluace jakkoliv podíleli. Za tým MAS Ing. Lucie Koumarová

Vydání právního aktu

Dne 2. března 2017 byl Místní akční skupině Třešťsko vydán právní akt, na jehož základě bude společnost, respektive území MAS, v tomto programovém období finančně podporováno ze zdrojů Evropské unie. Zprávu k vydání právního aktu si můžete přečíst zde.