E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

Midterm Evaluace MAS Třešťsko

Kategorie: Novinky

Midterm evaluace území, které je řešeno ve „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třešťsko“, byla ze strany odpovědného orgánu schválena dne 27. 2. 2019. Jsme jednou z prvních MAS, které evaluace byla schválena. Tímto si dovolujeme poděkovat všem, kteří se na přípravě, realizaci i schvalování evaluace jakkoliv podíleli. Za tým MAS Ing. Lucie Koumarová

Autor: MAS Třešťsko