E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

Výzvy PRV a IROP

Kategorie: Dotační tituly

————————————————————————————————————————————————————————————————–
Přinášíme informaci ohledně změny k plánované 2. Výzvě MAS Třešťsko pro PRV. Jednou ze změn je výše alokace, která bude pro všechna opatření činit celkem 7,5 mil. Kč. A oproti původnímu plánu, vyhlásit Fichi č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a Fichi č. 123 Podpora zpracovatelů zemědělské produkce, budou moci žadatelé také předkládat své projektové záměry i do Fiche č. 124 Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a do Fiche č. 125 Investice do lesních cest.
Autor: MAS Třešťsko