E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

Výzvy PRV a IROP

Kategorie: Dotační tituly

Dnem 10. 7. 2017 MAS Třešťsko vyhlašuje 1. a 2. Výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Tyto výzvy poběží do 7. 8. 2017 do 12 hodin. 1. Výzva s názvem Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách je zaměřena na investice do staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben pro vzdělávání ve stanovených klíčových kompetencí. Ve 2. Výzvě – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost – dojde podporovanými aktivitami např. k realizaci bezbariérového přístupu zastávek, výstavbě, modernizaci, rekonstrukci chodníků či přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dovolujeme si upozornit žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, že dne 12. 7. 2017 jsme mimo kancelář z důvodu pořádání semináře pro žadatele do IROP, proto není možné v tento den registrovat projekty. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dovolujeme si upozornit, že dnes, tj. 3. 7. 2017 byl zahájen příjem žádostí do první Výzvy MAS pro PRV. Příjem bude ukončen 17. 7. 2017 ve 14:00 hod. Projekty se přijímají v kanceláři MAS Třešťsko, Palackého 429, Třešť (budova staré polikliniky) v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V případě telefonické domluvy je možné termín přizpůsobit potřebám žadatele. Podrobněji k výzvě a jednotlivým fichím na www.mastrestsko.cz v oddělení PRV 2014-2020.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

MAS Třešťsko oznamuje, že k 10. 7. 2017 budou vyhlášeny první výzvy do IROP, termín ukončení příjmu žádosti pak je stanoven na 7. 8. 2017. Vyhlášeno bude opatření na podporu Bezpečnosti dopravy a podporu ZŠ. Dne 12. 7. 2017 bude v prostorách MěÚ Třešť uspořádán seminář (viz sekce Pozvánky). Konzultace k případným projektovým záměrům budou probíhat v kanceláři MAS Třešťsko po předchozí domluvě.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

MAS Třešťsko oznamuje, že ke dni 12. 6. 2017 vyhlásí první Výzvu v tomto programovém období. Výzva bude vyhlášena po dobu pěti týdnů.  V rámci těchto týdnů proběhne přijímání Žádostí o dotaci, a to konkrétně v termínu od 3. 7. 2017 do 17. 7. 2017. Pro zájemce také připravujeme seminář, na kterém Vás seznámíme s možnostmi čerpání dotace z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou již nyní své projektové záměry konzultovat s kanceláří MAS. Těšíme se na brzkou spolupráci.

Autor: MAS Třešťsko