E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

5. Výzva MAS Třešťsko – IROP – základní školy

Kategorie: Dotační tituly

Dne 18. 2. 2019 vyhlásí MAS Třešťsko 5. Výzvu v IROP – opatření 1.3.1.A Zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí. Alokace na tuto výzvu bude ve výši 4.784.388,78 Kč. K uvedené výzvě uspořádá MAS ve své kanceláři dne 27. 2. 2019 od 9.30 seminář – viz Pozvánky.

MAS Třešťsko vyhlašuje od 1. 11. 2018 do 3. 12. 2018 4. Výzvu – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému v celkové alokaci 6 631 580,00 Kč. Všechny potřebné materiály k vyhlášené výzvě jsou k nalezení v sekci IROP 2014 – 2020 -Hasiči.

Od 28. 12. 2017 do 9. 2. 2018 bude vyhlášena 3. výzva MAS Třešťsko v Integrovaném regionálním operačním programu, a to na sociální bydlení. Do výzvy bude alokováno 660 tisíc korun.

Dne 12. 9. 2017 zasedal Rozhodovací orgán MAS Třešťsko, který doporučil k financování celkem 8 projektů, které prošly administrativní kontrolou a hodnocením v rámci první výzvy MAS Třešťsko do Programu rozvoje venkova. Největší zájem byl o Fichi 122 Investice do zemědělských podniků, kde bylo podpořeno 5 projektů, jenž požadovaly souhrnně dotaci ve výši 3 061 648,40 Kč. Projekty budou následně předány na SZIF, který ověří jejich vhodnost a poté bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Podrobněji k doporučeným projektům na záložce PRV 2014-2020/Projekty.

Další výzvy v rámci PRV jsou plánovány na 1Q roku 2018. Veškeré informace naleznete na www.mastrestsko.cz nebo při osobní konzultaci s pracovníky MAS.

Autor: MAS Třešťsko