E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

5. Výzva MAS Třešťsko – IROP – základní školy

Kategorie: Novinky

Dne 12. 9. 2017 zasedal Rozhodovací orgán MAS Třešťsko, který doporučil k financování celkem 8 projektů, které prošly administrativní kontrolou a hodnocením v rámci první výzvy MAS Třešťsko do Programu rozvoje venkova. Největší zájem byl o Fichi 122 Investice do zemědělských podniků, kde bylo podpořeno 5 projektů, jenž požadovaly souhrnně dotaci ve výši 3 061 648,40 Kč. Projekty budou následně předány na SZIF, který ověří jejich vhodnost a poté bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Podrobněji k doporučeným projektům na záložce PRV 2014-2020/Projekty.
Další výzvy v rámci PRV jsou plánovány na 1Q roku 2018. Veškeré informace naleznete na www.mastrestsko.cz nebo při osobní konzultaci s pracovníky MAS.

Autor: MAS Třešťsko