E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Dotační tituly

Výzvy PRV a IROP

18. 3. 2019_PRV_ Dne 18. 3. 2019 vyhlásila MAS Třešťsko 4. Výzvu PRV pro předkládání Žádostí o dotaci. Termín příjmu Žádostí o dotaci pak bude probíhat od 9. 4 . do 24. 4. 2019. Ve Výzvě je alokováno 5.891.480 Kč a to do všech 5 Fichí. Za předpokladu, že byste měli zájem čerpat dotaci, z některých těchto opatření, kontaktujte prosím kancelář MAS. Aktuálně v únoru: MAS Třešťsko upozorňuje…

Dotace aktuálně

Březen 2019: Vážení majitelé a uživatelé lesa, pracovníci kanceláře MAS Třešťsko Vám nabízejí zdarma pomoc se zpracováním žádosti o dotaci v rámci Fondu Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019. Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2019 – 29. 3. 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Více informací Vám poskytne Ing. Lucie Koumarová, tel. 725 774 709.   Nepřehlédněte: !!!POZOR!!! Upozorňujeme žadatele o dotaci, kteří budou podávat projekty…

5. Výzva MAS Třešťsko – IROP – základní školy

Dne 18. 2. 2019 vyhlásí MAS Třešťsko 5. Výzvu v IROP – opatření 1.3.1.A Zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí. Alokace na tuto výzvu bude ve výši 4.784.388,78 Kč. K uvedené výzvě uspořádá MAS ve své kanceláři dne 27. 2. 2019 od 9.30 seminář – viz Pozvánky. MAS Třešťsko vyhlašuje od 1. 11. 2018 do 3. 12. 2018 4. Výzvu – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému…

Výzva MAS se blíží

Po nezbytných administrativních krocích, jakými bylo například schválení integrované strategie MAS Třešťsko, interních postupů a preferenčních kritérií, se blíží vyhlášení výzvy MAS na projekty Programu rozvoje venkova (PRV). Vyhlášení této výzvy by mělo připadnout na duben/květen 2017. V rámci této výzvy bude možné podávat své projektové záměry do celkem čtyř Fichí s celkovou alokací přes 7,5 mil. Kč. Tato…