E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OP JAK

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., pomáhá školám a školkám na území MAS s projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablonami pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o neinvestiční projekty z nového programu OP JAK a termín podání ŽoD je stanoven na 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023. Projekty jsou ze 100 % financovány ex ante přes ESF. Pokud bude projekt schválen k financování, bude zaslána schválená částka formou zálohové platby ve výši 100 %. Jedná se o průtokovou dotaci, která přes kraj a obec dále putuje do škol a školek.

Stěžejním dokumentem jsou jako obvykle pravidla pro žadatele a příjemce a jednotlivé šablony, jejich cíle, výstupy, formy dokládání, naleznete v příloze č. 2 těchto pravidel. 

Povinnou přílohu, ale i nezbytného pomocníka při výběru šablon představuje kalkulačka šablon, která pracuje s pevnými částkami za jednotlivé šablony. Veškeré informace k této výzvě na šablony naleznete na stránkách OP JAK, které jsou pravidelně aktualizovány.

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Je nutné myslet na to, že veškerá administrace projektů šablon se provádí v rámci systému ISKP 2021+. Ředitel/ka školy či školky musí mít zřízen elektronický podpis na své jméno, s jehož zřízením vám pomohou na poště. Také doporučujeme, abyste svůj výběr šablon konzultovali s NIDV Jihlava, kde jsou připraveni podat vám pomocnou ruku.

 

Co se týče pomoci ze strany MAS, rádi vám budeme nápomocní s:

  • vkládáním žádosti do systému,
  • vypořádáním připomínek,
  • monitorovacími zprávami a závěrečnou zprávou,
  • kontrolami na místě.

NIDV i MAS vám mohou pomoci, ale je potřeba mít na paměti, že zodpovědnost za projekt je stále na straně ředitele/ředitelky školy či školky, kteří musí pečlivě evidovat veškerou dokumentaci spojenou s projektem a dohlížet na zdárný průběh projektu.