E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

PRV 2014–2020

 

V Programu rozvoje venkova 2014–2020 se MAS na základě zpracované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zaměřuje na následující oblasti podpory:

  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,
  • Investice do zemědělských podniků,
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
  • Investice do lesnický technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh,
  • Lesnická infrastruktura,
  • Podpora obnovy venkova.

Více informací k jednotlivým opatřením naleznete v sekci Fiche.

V sekci Pravidla jsou pravidla, kterými je žadatel o podporu povinen se řídit.

V sekci Výzvy jsou zveřejněny aktuálně platné výzvy pro zájemce o podporu.

V sekci Projekty naleznete informace o schválení výběrů projektů.

V sekci Ke stažení uvádíme další dokumenty pro usnadnění specifických činností spojených s žádostí o podporu.