E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

O nás

Místní akční skupina Třešťsko je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci). Společně tak usilujeme o rozvoj venkova prostřednictvím získávání dotací z evropských a národních programů. První místní akční skupiny začaly vznikat v České republice v roce 2002. Vznik MAS Třešťsko je datován k 1. srpnu 2007.

Společným rovnítkem projektů, které jsou realizovány prostřednictvím místní akční skupiny, je snaha o zkvalitnění života ve venkovské oblastiochrana kulturního a historického dědictví regionu. Samozřejmě je dáván důraz i na ochranu životního prostředí a zachování krajinného rázu území.

Místní akční skupina Třešťsko funguje jako obecně prospěšná společnost. Nicméně v listopadu 2014 byla správní radou navíc ještě zřízena organizační složka společnosti pod názvem MAS Třešťsko.

Kromě realizace projektů se podílíme na tvorbě strategie regionu, poskytujeme informační službyporadenskou činnost pro veřejnost a členy MAS, spolupracujeme s dalšími odpovídajícími subjekty v ČR i zahraničí, vydáváme publikace a propagujeme všechny výše uvedené aktivity.

MAS-trestsko-organigram

Uložit

Jak bylo uvedeno výše, MAS realizuje SCLLD prostřednictvím organizační složky MAS Třešťsko, chod kanceláře je financován prostřednictvím 07_22_003 OPTP Výzva č. 3, a to od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024. Plakát z generátoru publicity ZDE.
Název projektu: MAS – Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. – I
Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000114

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.