E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Info o o.p.s.

Místní akční skupina má široké spektrum činností. Patří mezi ně především:
– Podpora rozvoje regionu
– Vytvoření strategie regionu a její naplňování
– Příprava a realizace projektů přispívajících k rozvoji regionu
– Informační služby a poradenská činnost pro partnery
– Vzájemná spolupráce s dalšími subjekty v ČR i v zahraničí
– Vydávání publikací a propagace zaměřená na podporu výše uvedených aktivit 

Dokumenty o.p.s.

Výroční zprávy

Místní agenda 21

Místní akční skupina je členem místní Agendy 21 (dále jen MA21) od konce roku 2013. Program místní Agendy 21 zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Zásadní roli v MA21 hraje místní veřejná správa. MA 21 tak zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojmem „good governance“.

 

Nezbytnou součástí dobře fungující MA21 jsou:

  • kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování;
  • průběžná a aktivní komunikace s veřejností, tj. budování partnerství;
  • systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.

Více informací o MA21 naleznete na jejích webových stránkách.