E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Systém ISKP 2014+

Po otevření stránky ISKP 2014+ doporučujeme žadatelům zkontrolovat kompatibilitu počítače a systému, na záložce „HW a SW požadavky“ vlevo (po přihlášení se do systému je identická záložka opět vlevo). Po rozkliknutí této záložky srolujte úplně dolů a prověďte test kompatibility počítače kliknutím na uvedený odkaz.

Stěžejní je, zda má žadatel v počítači nainstalovaný MS Silverlight a dále program Tesco SW Elevated Trust Tool (zvýšená oprávnění pro Silverlight), který rozšiřuje funkcionality MS Silverligth. Odkaz na instalaci naleznete o kousek výše v textu nad odkazem kompatibility Vaší pracovní stanice. Bez těchto programů nebude možné žádost elektronicky podepsat.

Po otestování kompatibility a případném doinstalování požadovaných programů, lze znovu prostřednictvím odkazu na kontrolu kompatibility počítače kliknout na modré tlačítko Validace certifikátu a provázat svůj elektronický podpis (přes daný soubor či úložiště) se svým profilem na ISKP 2014+. (Toto provázání ale nenahrazuje finální podepsaní elektronickým podpisem, ve smyslu podání vyplnění žádosti o dotaci na MAS.)

MMR vydalo příručku s přehledem nejčastějších technických problémů a dotazů žadatelů při podávání žádosti o podporu v ISKP14+, ta je dostupná zde.