E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

IROP 2021–2027

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 směřuje MAS na základě zpracované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) aktivity k následujícím opatřením:

  •  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – viz sekce Doprava,
  • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí – viz sekce Veřejná prostranství
  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V. – viz sekce Hasiči,
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven- viz sekce Knihovny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol– viz sekce Školství.

Jednotlivé sekce jsou v současné době v přípravě. Aktuální harmonogram výzev naleznete zde: IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_Trestsko_2023

Kontrolní list pro všechna opatření naleznete zde: KL_FNaP_po 1. 11. 2023