E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OPŽP

 

 

 

 

Název projektu:

Zlepšení systému odděleného sběru a nakládání s využitelnými odpadem v MAS Třešťsko

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003878

Předmětem podpory je pořízení nádob na odpad, velkoobjemových kontejnerů a dalšího vybavení, které budou sloužit pro zlepšení sytému odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu regionu MAS Třešťsko. Cílem tohoto projektu je zlepšení systému odděleného sběru na území Kraje Vysočina.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.