E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OP VVV- MAP III

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. se na pozici partnera zapojila do projektu MAP III pro ORP Jihlava, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022954. Projekt si klade za cíl řešit problémy v oblasti vzdělávání koncepčně pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Jihlava, a to s důrazem na udržitelnost, efektivitu a provázanost vlastního řešení rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy v území správního obvodu obce s rozšířenou působností s úrovní systémovou. Důležitou součástí projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry v oblasti vzdělávání v území SO ORP Jihlava. Realizace projektu je nastavena od 1.12.2021 do 30.11.2023.

Bližší informace k projektu jsou k nalezení ZDE.

Výstupy projektu si můžete souhrnně prostudovat v prezentaci z posledního jednání ŘV MAP III dne 25. 10. 2023 a nahlédnout můžete i do dokumentů vzniklých v rámci realizace projektu MAP III:

Mapování situace škol na území SO ORP Jihlava (autor ANEV)

Evaluace MAP I, II a III v ORP Jihlava (autor ANEV) a

Místní akční plán vzdělávání III v SO ORP Jihlava (autor MAS Třešťsko)

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Uložit

Uložit

Uložit