E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Doprava

Aktivita „Bezpečnost dopravy“

Oprávnění žadatelé mohou žádat evropské peníze na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, na rekonstrukce, modernizace a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší. Poslední možnou aktivitou je realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Aktivita „Cyklodoprava“

Z této aktivity mohou vzejít rekonstrukce, modernizace a výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami; rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami; úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Je zde možná realizace související doprovodné infrastruktury.

Prezentace ze semináře pro žadatele IROP 9. 9. 2021_Bezpečnost III 
Pozvánka seminář pro žadatele 9. 9. 2021_IROP Bezpečnost III

archiv:
Prezentace ze semináře pro žadatele IROP 24. 11. 2020_Bezpečnost II 
Pozvánka IROP seminář 24. 11. 2020

Prezentace_ze_semináře_pro_žadatele_IROP_12. 7. 2017_Bezpečnost
Pozvánka IROP seminář 12. 7. 2017_bezpečnost