E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

IROP 2014–2020

 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020 směřuje MAS na základě zpracované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) aktivity k následujícím opatřením:

  • Zvyšování bezpečnosti v dopravě a podpora nemotorové a veřejné dopravy – viz sekce Doprava,
  • Podpora akceschopností pro řešení a řízení rizik a katastrof – viz sekce Hasiči,
  • Sociální bydlení – viz sekce Sociální služby,
  • Zlepšení dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí – viz sekce Školství.