E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

SP SZP 2021 – 2027

V rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se MAS Třešťsko na základě zpracované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zaměřuje na následující oblasti podpory:

 • Podnikání malých a středních podniků
  • Zemědělské podnikání
  • Zpracování a uvádění na trh produktů
  • Lesnické podnikání
  • Nezemědělské podnikání
 • Základní služby a obnova obcí
  • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
  • Drobné památky místního významu
  • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Více informací k jednotlivým opatřením naleznete v sekci Fiche.

V sekci Pravidla jsou pravidla, kterými je žadatel o podporu povinen se řídit.

V sekci Výzvy jsou zveřejněny aktuálně platné výzvy pro zájemce o podporu.

V sekci Projekty naleznete informace o schválení výběrů projektů.

V sekci Ke stažení uvádíme další dokumenty pro usnadnění specifických činností spojených s žádostí o podporu.

Veškeré další dokumenty vztahující se ke Strategickému plánu SZP naleznete na webu SZIF: ZDE