E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+
<>

Kdo jsme?

Místní akční skupina Třešťsko je založena na principech místního partnerství. Je tu od toho, aby se podílela na rozvoji a obnově venkovského regionu. Prosazuje zájmy obcí, podnikatelů i komunit. Území MAS Třešťsko zahrnuje 38 obcí s více než 20 tisíci obyvateli.

MAS Třešťsko:

podpora rozvoje venkova

 

 

Rámcové programy pro čerpání dotací

IROP BUTTON 2023

Novinky z kanceláře MAS Třešťsko

Dotační novinky

Výzvy IROP MAS Třešťsko budou vyhlášeny 1. listopadu 2023

Dne 1. 11. 2023 MAS Třešťsko vyhlásí 1.,2.,3. a 4. Výzvu pro předkládání Žádostí o podporu (projektových záměrů) v rámci Programu rozvoje venkova  (Výzvy naleznete v oddíle IROP 2021 – 2027 ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023. Finanční alokace na Výzvy činí: Výzva č.1: 2 500 000,00,-Kč Výzva č.2: 4 439 357,69,-Kč Výzva č.3: 1 187 500,00,-Kč Výzva č.4: 8 500 000,00,-Kč Pro zájemce o dotaci…

11. výzva PRV MAS Třešťsko bude vyhlášena 11. října 2023

Dne 25. 9. 2023 MAS Třešťsko vyhlásí 11. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova  (výzva ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. 2023 do 26. 10. 2023. Finanční alokace na Výzvu činí 1 638 895,-Kč. Pro zájemce o dotaci bude uspořádán seminář, a to dne 5. 10. 2023 od 15 hodin v Kanceláři MAS Třešťsko (Palackého 429/19, 589 01 Třešť). V případě zájmu o účast…

10. výzva PRV MAS Třešťsko bude vyhlášena 6. března 2023

Dne 6. 3. 2023 MAS Třešťsko vyhlásí 6. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova  (výzva ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 20. 3. 2022 do 11. 4. 2022. Finanční alokace na Výzvu činí 2 616 319,-Kč. Pro zájemce o dotaci bude uspořádán seminář, a to dne 15. 3. 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Třešti (Fialkova 1/8, 589 01 Třešť). V případě zájmu o účast…

více aktualit