E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Archiv pozvánek

9. září 2021 od 16 hodin//Seminář pro žadatele v rámci 7. Výzvy MAS Trestsko pro IROP
Místo: Kancelář MAS Třešťsko (palackého 429, 589 01 Třešť, 1. patro)
Termín: 9. září 2021 od 16:00 hodin

pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve do prostor kanceláře MAS v Třešti na seminář pořádaný pro žadatele v rámci 7. Výzvy IROP. Případným žadatelům budou poskytnuty informace k dané výzvě. Prostor bude vyhrazen i na případné dotazy. Pokud máte o uvedený seminář zájem prosíme o nahlášení účasti v kanceláři MAS prostřednictvím mailu mas-trestsko@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 725 774 709.


Jednání ke strategii územního rozvoje
Místo: Zasedací místnost městyse Větrný Jeníkov (Větrný jeníkov 5)
Termín: 13. května 2021 od 17:00 hodin
pořadatel: MAS Třešťsko
MAS Třešťsko Vás zve do na jednání k přípravě strategie územního rozvoje MAS Třešťsko. Zváni jsou všichni zástupci území, kteří znají potřeby území a jsou ochotni o nich diskutovat.


9. března 2021 od 15 hodin//Seminář pro žadatele v rámci 7. Výzvy PRV MAS Trestsko
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve do na seminář pořádaný pro žadatele v rámci 7. Výzvy PRV MAS Třešťsko. Případným žadatelům budou poskytnuty informace k dané výzvě. Prostor bude vyhrazen i na případné dotazy. Pokud máte o uvedený seminář zájem prosíme o nahlášení účasti Přes formulář ZDE, případně prostřednictvím e-mailu mas-trestsko@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 725 774 708.

Kvůli vládním omezením bude seminář probíhat online na následujícím odkaze: Online seminář
Blíže v pozvánce ZDE


24. listopadu 2020 od 15 hodin//Seminář pro žadatele v rámci 6. Výzvy MAS Trestsko pro IROP
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve do prostor kanceláře MAS v Třešti na seminář pořádaný pro žadatele v rámci 6. Výzvy IROP. Případným žadatelům budou poskytnuty informace k dané výzvě. Prostor bude vyhrazen i na případné dotazy. Pokud máte o uvedený seminář zájem prosíme o nahlášení účasti v kanceláři MAS prostřednictvím mailu mas-trestsko@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 725 774 708. </a> </p>
V případě nepříznivé epidemiologické situace, bude seminář probíhat online na následujícím odkaze:
<a href=“https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjczNGQzZjgtYjNiYS00NDlkLTg2ZTktYzc3MTYyMGU0YjRk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252253dbac6e-e6de-4b76-af3d-7199d2441c7d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222017a56f-eef9-4bca-a552-84ba75e9df26%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1353ae-f5a3-4305-b4e1-d7cfaaf5ab67&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true“>Online seminář</a>


27. února 2019 od 9.30 hodin v kanceláři MAS// Seminář pro potenciální žadatele v rámci 5. Výzvy MAS Trestsko pro IROP
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve na seminář, na kterém se budou moci potenciální žadatelé seznámit s možností získání podpory pro základní školy. V rámci setkání podá MAS informace ohledně postupu administrace v Žádosti o podporu či bude hovořit o problematice výběrových řízení v IROP. Prostor bude vyhrazen i na případné dotazy. Za předpokladu, že byste měli o tento seminář zájem, kontaktujte prosím kancelář MAS prostřednictvím mailu mas-trestsko@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 725 774 708.


22. ledna 2019 od 16 hodin v Třešti // Focus Group v Třešti
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve na setkání zvané Focus Group, kde se budou řešit potřeby z území. Vzhledem k tomu, že MAS vstupuje do 2. poloviny programového období a má možnost změnit Strategii území na základě vzešlých požadavků z tohoto jednání, uvítáme účast každého, kdo má zájem získat dotaci z PRV nebo IROP.


15. ledna 2019 od 17 hodin // Focus Group ve Větrném Jeníkově
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve na setkání zvané Focus Group do Větrného Jeníkova, kde se budou řešit potřeby z území. Vzhledem k tomu, že MAS vstupuje do 2. poloviny programového období a má možnost změnit Strategii území na základě vzešlých požadavků z tohoto jednání, uvítáme účast každého, kdo má zájem získat dotaci z PRV a IROP.


15. listopadu 2018 od 14 hodin // Seminář pro potenciální žadatele v rámci 4. Výzvy MAS Třešťsko pro IROP
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve na seminář, na kterém se budou moci potenciální žadatelé seznámit s možností získání podpory na hasičské stanice. V rámci setkání podá MAS informace ohledně postupu administrace v Žádosti o podporu či bude hovořit o problematice výběrových řízení v IROP. Prostor bude vyhrazen i na případné dotazy. Pozvánku naleznete zde.


10. dubna 2018 od 16 hodin // Komunitní projednání IROP
pořadatel: MAS Třešťsko

Zveme Vás na komunitní projednání IROP, které se bude konat dne 10. 4. 2018 v prostorách MěÚ Třešť od 16 hodin. Na komunitním projednání bychom rádi zmapovali aktuální potřeby území MAS Třešťsko pro IROP, které budou mít vliv na změnu Strategického plánu LEADER, finančního plánu a indikátorů. Pokud by jste měli zájem se dostavit na projednání, prosím o nahlášení účasti do 5. 4. 2018. Děkujeme a budeme se těšit na setkání.


27. února 2018 od 16 hodin // Seminář pro žadatele v rámci 2. Výzvy MAS Trestsko pro PRV
pořadatel: MAS Třešťsko

MAS Třešťsko Vás zve do prostor Kulturního domu v Třešti na pořádaný seminář pro žadatele v rámci 2. Výzvy PRV. Případným žadatelům budou poskytnuty informace k dané výzvě. Prostor bude vyhrazen i na případné dotazy.