E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OP VVV – šablony

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., pomáhá školám a školkám na území MAS s projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablonami pro MŠ a ZŠ I, II a III. Jedná se o neinvestiční projekty OP VVV a projekty jsou ze 100 % financovány ex ante přes ESF. Jedná se o průtokovou dotaci, která přes kraj a obec dále putuje do škol a školek.

Stěžejním dokumentem jsou jako obvykle pravidla pro žadatele a příjemce a jednotlivé šablony, jejich cíle, výstupy, formy dokládání, naleznete v příloze č. 3 těchto pravidel. Zde je potřeba myslet na skutečnost, že výběr alespoň jedné šablony musí reflektovat nejslabší oblast školy/školky v rámci dotazníkové šetření MAP.

Povinnou přílohu, ale i nezbytného pomocníka při výběru šablon představuje kalkulačka indikátorů, která pracuje s pevnými částkami za jednotlivé šablony a bude vám nápomocná i při sestavení indikátorů projektu. Veškeré další informace k šablonám naleznete na stránkách OP VVV, které jsou pravidelně aktualizovány.

Je nutné myslet na to, že veškerá administrace projektů šablon se provádí v rámci systému ISKP 2014+. Ředitel/ka školy či školky musí mít zřízen elektronický podpis na své jméno, s jehož zřízením vám pomohou na poště.

Momentálně probírá realizace projektů na šablony III, které musí být ukončeny k 30.6.2023.

Co se týče pomoci ze strany MAS, rádi vám budeme nápomocní s:

  • vkládáním žádosti do systému,
  • vypořádáním připomínek,
  • monitorovacími zprávami a závěrečnou zprávou,
  • kontrolami na místě.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Uložit

Uložit

Uložit