E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

MAS Třešťsko 2014 – 2020

Územní působnost MAS Třešťsko

 
V územní působnosti MAS Třešťsko se nachází 38 obcí. Rozloha území překračuje 37 tisíc hektarů. Celkem na území žije přes 20 tisíc obyvatel.

 • Batelov
 • Bílý Kámen
 • Boršov
 • Brtnička
 • Cejle
 • Cerekvička – Rosice
 • Čížov
 • Dlouhá Brtnice
 • Dolní Cerekev
 • Dudín

 • Dušejov
 • Dvorce
 • Hladov
 • Hojkov
 • Hubenov
 • Hybrálec
 • Jezdovice
 • Ježená
 • Kalhov
 • Kostelec

 • Milíčov
 • Mirošov
 • Opatov
 • Otín
 • Plandry
 • Rančířov
 • Rantířov
 • Rohozná
 • Stonařov
 • Suchá

 • Šimanov
 • Švábov
 • Třešť
 • Ústí
 • Větrný Jeníkov
 • Vílanec
 • Vyskytná nad Jihlavou
 • Zbilidy
 • Zbinohy

Partneři MAS Třešťsko

Partnerem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., se mohou stát obce, svazky obcí, fyzické a právnické osobyneziskové organizace, které se seznámily se Statutem a Strategickým plánem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., a mají zájem se podílet na rozvoji regionu. O přijetí partnera rozhoduje na základě písemné přihlášky Rozhodovací orgán MAS Třešťsko. Po schválení partnerství je s partnerem podepsána Rámcová partnerská smlouva, která upravuje základní práva a povinnosti partnerů a partnera začleňuje do organizační složky společnosti – MAS Třešťsko.

Partner MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Za působení na daném území se považují aktivity směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko.

Podrobné podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností jsou uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., a v Rámcové partnerské smlouvě.

 
 

Povinné orgány organizační složky MAS Třešťsko

Nejvyšším orgánem organizační složky MAS Třešťsko je Fórum Strategického plánu LEADER, které je tvořeno všemi partnery MAS. Toto fórum zvolilo členy Výběrové komise MAS Třešťsko a schválilo znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Třešťsko na období 2014–2020. Mezi další povinné orgány organizační složky patří Rozhodovací orgánKontrolní a monitorovací výbor.

Jednací řád FSPL

Výběrová komise

Partner Zástupce Sektor
Antonín Dvořáček Antonín Dvořáček soukromý – fyzická osoba
Josef Křepela Josef Křepela soukromý – fyzická osoba
BRASS QUINTET, z.s. Ing. Jiří Cába soukromý neziskový
Bc. Iva Musilová, DiS. Bc. Iva Musilová, DiS. soukromý – fyzická osoba
Obec Vyskytná nad Jihlavou Mgr. Hana Provázková veřejný
Obec Suchá Ing. Miroslava Bártů veřejný
Ing. Ladislava Kružíková Ing. Ladislava Kružíková soukromý podnikatelský

Rozhodovací orgán

Partner Zástupce Sektor
TJ Sokol Třešť Martin Hamták soukromý neziskový
Zdeňka Tajovská Zdeňka Tajovská soukromý – fyzická osoba
TJ Slavoj Třešť, z.s. PaedDr. Václav Trnka soukromý neziskový
Ivo Mišák Ivo Mišák soukromý – fyzická osoba
Roman Musil Roman Musil soukromý podnikatelský
Město Třešť Ing. Vladislav Hynk veřejný
Městys Stonařov Mgr. Ivan Šulc veřejný
Obec Kostelec Ing. Jaroslav Matula veřejný
SSČ AV ČR, v.v.i. Ing. Pavel Formáček veřejný

Kontrolní a monitorovací výbor

Partner Zástupce Sektor
Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s.
Jana Mišáková
soukromý neziskový
Jaroslav Rod
Jaroslav Rod
soukromý podnikatelský
Věra Řezníčková Věra Řezníčková soukromý podnikatelský
Obec Rohozná
Štěpánka Šteflová
veřejný
Mikroregion Dušejovsko
Jan Petr veřejný

 

Dokumenty

Fórum Strategického plánu LEADER

Zápis z jednání Fóra SPL (10. 12. 2020)
Zápis z jednání Fóra SPL (28. 11. 2019)
Zápis z jednání Fóra SPL (11. 12. 2018)
Zápis z jednání Fóra SPL (30. 11. 2017)

Výběrová komise MAS Třešťsko

Zápis z jednání VK (17.5.2021)
Zápis z jednání VK (25. 2. 2021)
Zápis z jednání VK_(7. 10. 2020)
Zápis z jednání VK (9. 6. 2020)
Zápis z jednání VK (18. 6. 2019)
Zápis z jednání VK (2. 5. 2019)
Zápis z jednání VK (8. 1. 2019)

Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko
Zápis z jednání KMV (20. 11. 2020)
Zápis z jednání KMV (10. 6. 2020)
Zápis z jednání KMV (31. 10. 2019)
Zápis z jednání KMV (6. 2. 2019)
Zápis z jednání KMV (6. 12. 2018)
Zápis z jednání KMV (8. 6. 2018)

Rozhodovací orgán MAS Třešťsko

Zápis ze zasedání RO_(26. 3. 2021_per rollam)
Zápis ze zasedání RO (20. 10. 2020 -per rollam)
Zápis ze zasedání RO(2. 9. 2020) -per rollam
Zápis z jednání_RO_(2. 7. 2020)

Zápis z jednání RO (28. 11. 2019)
Zápis z jednání RO (25. 7. 2019)
Zápis z jednání RO (9. 5. 2019)
Zápis z jednání RO (21. 2. 2019)
Zápis z jednání RO (22. 1. 2019)

Archiv dokumentů MAS Třešťsko

Uložit

Uložit

Uložit