E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

MAS Třešťsko 2021-2027

Územní působnost MAS Třešťsko

 
V územní působnosti MAS Třešťsko se nachází 38 obcí. Rozloha území překračuje 37 tisíc hektarů. Celkem na území žije přes 20 tisíc obyvatel.

 • Batelov
 • Bílý Kámen
 • Boršov
 • Brtnička
 • Cejle
 • Cerekvička – Rosice
 • Čížov
 • Dlouhá Brtnice
 • Dolní Cerekev
 • Dudín

 • Dušejov
 • Dvorce
 • Hladov
 • Hojkov
 • Hubenov
 • Hybrálec
 • Jezdovice
 • Ježená
 • Kostelec
 • Milíčov
 • Nový Rychnov
 • Opatov
 • Otín
 • Plandry
 • Rančírov
 • Rantířov
 • Rohozná
 • Stonařov
 • Suchá

 • Šimanov
 • Švábov
 • Třešť
 • Ústí
 • Větrný Jeníkov
 • Vílanec
 • Vyskytná nad Jihlavou
 • Zbilidy
 • Zbinohy

Partneři MAS Třešťsko

Partnerem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., se mohou stát obce, svazky obcí, fyzické a právnické osobyneziskové organizace, které se seznámily se Statutem a Strategickým plánem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., a mají zájem se podílet na rozvoji regionu. O přijetí partnera rozhoduje na základě písemné přihlášky Rozhodovací orgán MAS Třešťsko. Po schválení partnerství je s partnerem podepsána Rámcová partnerská smlouva, která upravuje základní práva a povinnosti partnerů a partnera začleňuje do organizační složky společnosti – MAS Třešťsko.

Partner MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Za působení na daném území se považují aktivity směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko.

Podrobné podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností jsou uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., a v Rámcové partnerské smlouvě.

 

Seznam partnerů MAS Třešťsko

Seznam zájmových skupin MAS Třešťsko

Přihláška k partnerství v MAS Třešťsko

Rámcová partnerská smlouva – Fyzické osoby

Rámcová partnerská smlouva – Právnické osoby

 

Povinné orgány organizační složky MAS Třešťsko

Nejvyšším orgánem organizační složky MAS Třešťsko je Fórum Strategického plánu LEADER, které je tvořeno všemi partnery MAS. Toto fórum zvolilo členy Výběrové komise MAS Třešťsko a schválilo znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Třešťsko na období 2021–2027. Mezi další povinné orgány organizační složky patří Rozhodovací orgánKontrolní a monitorovací výbor.

Jednací řád FSPL

 

Výběrová komise

Partner Zástupce Sektor Zájmová skupina
Antonín Dvořáček Antonín Dvořáček soukromý – fyzická osoba Péče o krajinu a životní prostředí
Josef Křepela Josef Křepela soukromý – fyzická osoba Služby občanům
BRASS QUINTET, z.s. Ing. Jiří Cába soukromý neziskový Kultura a volný čas
Bc. Iva Musilová, DiS. Bc. Iva Musilová, DiS. soukromý – fyzická osoba Služby občanům
Bc. Lenka Burianová Bc. Lenka Burianová soukromý – fyzická osoba Péče o krajinu a životní prostředí
Obec Suchá Ing. Tomáš Caha veřejný Infrastruktura obcí
Ing. Ladislava Kružíková Ing. Ladislava Kružíková soukromý – fyzická osoba Péče o krajinu a životní prostředí

 

Rozhodovací orgán

Partner Zástupce Sektor Zájmová skupina
TJ Sokol Třešť Martin Hamták soukromý neziskový Kultura a volný čas
Zdeňka Tajovská Zdeňka Tajovská soukromý – fyzická osoba Vzdělávání a školství
TJ Slavoj Třešť, z.s. PaedDr. Václav Trnka soukromý neziskový Kultura a volný čas
Ivo Mišák Ivo Mišák soukromý – fyzická osoba Kultura a volný čas
Roman Musil Roman Musil soukromý podnikatelský Služby občanům
Město Třešť Ing. Vladislav Hynk veřejný Vzdělávání a školství
Městys Stonařov Mgr. Ivan Šulc veřejný Služby občanům
Obec Kostelec Mgr. Romana Třísková veřejný Služby občanům
SSČ AV ČR, v.v.i. Ing. Pavel Formáček veřejný Vzdělávání a školství

 

Kontrolní a monitorovací výbor

Partner Zástupce Sektor Zájmová skupina
Ing. Miroslava Nikrmajerová Bártů
Ing. Miroslava Nikrmajerová Bártů soukromý – fyzická osoba Zemědělství a lesnictví
Jaroslav Rod
Jaroslav Rod
soukromý – fyzická osoba Kultura a volný čas
Věra Řezníčková Věra Řezníčková soukromý podnikatelský Zemědělství a lesnictví
Obec Rohozná
Štěpánka Šteflová
veřejný Péče o krajinu a životní prostředí
Mikroregion Dušejovsko
Jan Petr veřejný Péče o krajinu a životní prostředí

 

Dokumenty MAS Třešťsko

Fórum Strategického plánu LEADER Výběrová komise MAS Třešťsko Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
Zápis ze zasedání FSPL (7. 6. 2021 per rollam)Zápis z jednání VK (25. 2. 2021)Zápis ze zasedání KMV (15. 10. 2021) Zápis ze zasedání RO_(26. 3. 2021_per rollam)
Zápis ze zasedání FSPL (25.6.2021 per rollam)Zápis z jednání VK (17.5.2021)Zápis ze zasedání KMV (11. 7. 2022)Zápis z jednání_RO_(16. 6. 2021)
Zápis ze zasedání FSPL_(6.12.2021_per rollam)Zápis z jednání VK (16. 12. 2021)Zápis ze zasedání KMV (15. 11. 2022)Zápis ze zasedání RO (4.8.2021 per rollam)
Zápis ze zasedání FSPL_(22.6.2022_per rollam) Zápis z jednání VK (24.5.2022) Zápis ze zasedání KMV (2. 11. 2023)Zápis z jednání RO_(14. 9. 2021)
Zápis ze zasedání FSPL (1. 12. 2022) Zápis z jednání VK (17.5.2023) Zápis ze zasedání RO_(14. 1. 2022_per rollam)
  Zápis ze zasedání FSPL (30. 11. 2023)Zápis z jednání VK (21.11.2023) Zápis z jednání RO (8. 2. 2022)
 Zápis z jednání VK (30.1.2024)

Zápis z jednání VK (14.5.2024)
 Zápis z jednání RO_(21. 6. 2022)
   Zápis z jednání RO (13. 9. 2022)

Zápis z jednání RO (25.11.2022)
   Zápis z jednání RO (26. 1. 2023)
Zápis z jednání RO (22.6.2023)
Zápis z jednání RO (21.9.2023)

Zápis z jednání RO (30.10.2023)

Zápis z jednání RO (30.11.2023)

Zápis z jednání RO (13.12.2023)

Zápis z jednání RO (22.2.2024)

Zápis z jednání RO (21.3.2024) per rollam

Zápis z jednání RO (11.4.2024)_per rollam

Zápis z jednání RO (16.5.2024)

Archiv dokumentů MAS Třešťsko

Uložit

Uložit

Uložit