E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

1. výzva OP TAK MAS Třešťsko bude vyhlášena 25. března 2024

Dne 25. 3. 2024 MAS Třešťsko vyhlásí 1. Výzvu pro předkládání Žádostí o podporu (projektových záměrů) v rámci operačního programu Technologie a konkurenceschopnost  (další informace naleznete v oddíle OP TAK 2021 – 2027 ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 25. 3. 2024 do 26. 4. 2024. Finanční alokace na Výzvy č.1 činí: 1 360 000,00,-Kč Pro zájemce o dotaci je umožněna konzultace v Kanceláři MAS Třešťsko (Palackého…

Pozvánka na jednání Fóra SPL MAS Třešťsko

30. listopadu 2023 od 17:00 hodin//jednání Fóra Strategického plánu LEADER Místo: Kulturní dům Rohozná (Sál Rodovny, č.p. 11, 588 44 Rohozná) pořadatel: MAS Třešťsko MAS Třešťsko Vás zve do prostor Rodovny v obci Rohozná na zasedaní Fóra SPL. Program: 16:45 – 17:00 Prezence 1. Schválení programu jednání FSPL 2. Schválení volebního řádu 3. Jmenování členů Výběrové komise 4….

Výzvy IROP MAS Třešťsko budou vyhlášeny 1. listopadu 2023

Dne 1. 11. 2023 MAS Třešťsko vyhlásí 1.,2.,3. a 4. Výzvu pro předkládání Žádostí o podporu (projektových záměrů) v rámci Programu rozvoje venkova  (Výzvy naleznete v oddíle IROP 2021 – 2027 ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023. Finanční alokace na Výzvy činí: Výzva č.1: 2 500 000,00,-Kč Výzva č.2: 4 439 357,69,-Kč Výzva č.3: 1 187 500,00,-Kč Výzva č.4: 8 500 000,00,-Kč Pro zájemce o dotaci…

11. výzva PRV MAS Třešťsko bude vyhlášena 11. října 2023

Dne 25. 9. 2023 MAS Třešťsko vyhlásí 11. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova  (výzva ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. 2023 do 26. 10. 2023. Finanční alokace na Výzvu činí 1 638 895,-Kč. Pro zájemce o dotaci bude uspořádán seminář, a to dne 5. 10. 2023 od 15 hodin v Kanceláři MAS Třešťsko (Palackého 429/19, 589 01 Třešť). V případě zájmu o účast…

10. výzva PRV MAS Třešťsko bude vyhlášena 6. března 2023

Dne 6. 3. 2023 MAS Třešťsko vyhlásí 6. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova  (výzva ZDE) Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 20. 3. 2022 do 11. 4. 2022. Finanční alokace na Výzvu činí 2 616 319,-Kč. Pro zájemce o dotaci bude uspořádán seminář, a to dne 15. 3. 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Třešti (Fialkova 1/8, 589 01 Třešť). V případě zájmu o účast…

Focus groups k nastavení alokace IROP2 v území MAS Třešťsko

V průběhu měsíce října 2022 Vás zveme na setkání v rámci zjišťování zájmu o realizaci projektů v rámci operačního programu IROP2 v období 2021-2027. Předpokládané celkové prostředky k rozdělení do území jsou ve výši 31,5 mil. Kč. V případě, že máte připravené projekty v oblastech: nemotorová doprava (cyklostezky, chodníky), veřejná prostranství, bezpečnost (jednotky SDH obcí), mateřské školy, dětské skupiny, základní školy, sociální…