E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

Grant MAS bude vyhlášen 15. 3. 2021

Kategorie: Dotační tituly

Od pondělí 15. 3. 2021, bude MAS Třešťsko přijímat žádosti o poskytnutí grantu v rámci grantového programu „Podpora kulturního života na venkově 2021“.

Alokované finanční prostředky ve výši 30 000,-Kč jsou určeny pro žadatele z řad obcí, či svazků obcí na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu udržování tradic, které budou připravovány pouze pro širokou veřejnost a budou přínosem pro region Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. bližší informace naleznete v záložce „Grant MAS

Autor: MAS Třešťsko