E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

IROP 7. výzva MAS Třešťsko bude vyhlášena 1. září 2021

Kategorie: Dotační tituly

Dne 1. 9. 2021 MAS Třešťsko vyhlásí 7. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v rámci IROP s názvem „MAS Třešťsko – IROP – Zvýšení udržitelných forem dopravy – Bezpečnost III“. (výzva ZDE)
Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.
Finanční alokace na Výzvu činí 1 063 189,47 Kč.
Pro zájemce o dotaci bude uspořádán seminář, a to dne 9. 9. 2021 od 16 hodin v prostorách kanceláře MAS Třešťsko (Palackého 429/19, Třešť) – v případě nepříznivé epidemiologické situace bude nahrazeno formou webináře (odkaz bude zveřejněn na webu MAS a rozeslán partnerům MAS a nahlášeným účastníkům).

V případě dotazů, můžete také kontaktovat kancelář MAS (viz kontakty).

Autor: MAS Třešťsko