E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

Výzvy PRV a IROP

Kategorie: Novinky

Dne 12. 2. 2018 vyhlásí Místní akční skupina Třešťsko 2. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova. Své projektové záměry budou moci žadatele registrovat po novu v prostředí Portálu Farmáře od 19. 2. 2018 do 2. 4. 2018. Bližší informace naleznete v sekci PRV. V případě dotazů nás můžete telefonicky nebo prostřednictvím mailu kontaktovat či si s námi domluvit konzultaci. V rámci této 2. Výzvy bude pro zájemce uspořádaný seminář, který se bude konat dne 27. 2. 2018 od 16 hodin v Kulturním domě Třešť.
————————————————————————————————————————————————————————————————–
Přinášíme informaci ohledně změny k plánované 2. Výzvě MAS Třešťsko pro PRV. Jednou ze změn je výše alokace, která bude pro všechna opatření činit celkem 7,5 mil. Kč. A oproti původnímu plánu, vyhlásit Fichi č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a Fichi č. 123 Podpora zpracovatelů zemědělské produkce, budou moci žadatelé také předkládat své projektové záměry i do Fiche č. 124 Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a do Fiche č. 125 Investice do lesních cest.
————————————————————————————————————————————————————————————————–
MAS Třešťsko plánuje na únor roku 2018 vyhlásit výzvu v Programu rozvoje venkova, kde bude celkem alokováno 4,5 mil. Kč. Podpora v následujícím roce půjde na Fichi č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a Fichi č. 123 Podpora zpracovatelů zemědělské produkce. Pokud by jste měli zájem konzultovat své záměry, domluvte si s námi prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky schůzku.
————————————————————————————————————————————————————————————————–
Dne 7. 8. 2017 ve 12:00 hod byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 1. a 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP. Seznam přijatých žádostí je k dispozici v sekci IROP 2014-2020/Doprava/Projekty nebo IROP 2014-2020/Školství/Projekty
————————————————————————————————————————————————————————————————–

Přinášíme informaci, že zadávání rozpadu financování v ISKP v 2. Výzvě IROP „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost“ již funguje.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Včera, dne 17. 7. 2017, byl ukončen příjem projektů v rámci 1. Výzvy Programu rozvoje venkova. MAS Třešťsko zaregistrovala celkem 10 Žádostí o dotaci, z toho čtyři do Fiche č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů, pět do Fiche č. 122 Podpora místních zemědělců a jeden do Fiche č. 125 Investice do lesních cest. Projekty budou procházet administrativní kontrolou, věcným hodnocením, které je směřováno do první poloviny měsíce srpna, a následným schválením Rozhodovacím orgánem.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Upozorňujeme potenciální žadatele do 2. Výzvy IROP „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost“, že v současné době nelze v ISKP zadat rozpad financování. Na vyřešení problému pracujeme.
—————————————————————————————————————————————————————-

Dnem 10. 7. 2017 MAS Třešťsko vyhlašuje 1. a 2. Výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Tyto výzvy poběží do 7. 8. 2017 do 12 hodin. 1. Výzva s názvem Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách je zaměřena na investice do staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben pro vzdělávání ve stanovených klíčových kompetencí. Ve 2. Výzvě – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost – dojde podporovanými aktivitami např. k realizaci bezbariérového přístupu zastávek, výstavbě, modernizaci, rekonstrukci chodníků či přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dovolujeme si upozornit žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, že dne 12. 7. 2017 jsme mimo kancelář z důvodu pořádání semináře pro žadatele do IROP, proto není možné v tento den registrovat projekty. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dovolujeme si upozornit, že dnes, tj. 3. 7. 2017 byl zahájen příjem žádostí do první Výzvy MAS pro PRV. Příjem bude ukončen 17. 7. 2017 ve 14:00 hod. Projekty se přijímají v kanceláři MAS Třešťsko, Palackého 429, Třešť (budova staré polikliniky) v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V případě telefonické domluvy je možné termín přizpůsobit potřebám žadatele. Podrobněji k výzvě a jednotlivým fichím na www.mastrestsko.cz v oddělení PRV 2014-2020.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-

MAS Třešťsko oznamuje, že k 10. 7. 2017 budou vyhlášeny první výzvy do IROP, termín ukončení příjmu žádosti pak je stanoven na 7. 8. 2017. Vyhlášeno bude opatření na podporu Bezpečnosti dopravy a podporu ZŠ. Dne 12. 7. 2017 bude v prostorách MěÚ Třešť uspořádán seminář (viz sekce Pozvánky). Konzultace k případným projektovým záměrům budou probíhat v kanceláři MAS Třešťsko po předchozí domluvě.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

MAS Třešťsko oznamuje, že ke dni 12. 6. 2017 vyhlásí první Výzvu v tomto programovém období. Výzva bude vyhlášena po dobu pěti týdnů.  V rámci těchto týdnů proběhne přijímání Žádostí o dotaci, a to konkrétně v termínu od 3. 7. 2017 do 17. 7. 2017. Pro zájemce také připravujeme seminář, na kterém Vás seznámíme s možnostmi čerpání dotace z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou již nyní své projektové záměry konzultovat s kanceláří MAS. Těšíme se na brzkou spolupráci.

Autor: MAS Třešťsko