E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Archiv: Březen 2019

Výzvy PRV a IROP

18. 3. 2019_PRV_ Dne 18. 3. 2019 vyhlásila MAS Třešťsko 4. Výzvu PRV pro předkládání Žádostí o dotaci. Termín příjmu Žádostí o dotaci pak bude probíhat od 9. 4 . do 24. 4. 2019. Ve Výzvě je alokováno 5.891.480 Kč a to do všech 5 Fichí. Za předpokladu, že byste měli zájem čerpat dotaci, z některých těchto opatření, kontaktujte prosím kancelář MAS. Aktuálně v únoru: MAS Třešťsko upozorňuje…

Midterm Evaluace MAS Třešťsko

Midterm evaluace území, které je řešeno ve „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třešťsko“, byla ze strany odpovědného orgánu schválena dne 27. 2. 2019. Jsme jednou z prvních MAS, které evaluace byla schválena. Tímto si dovolujeme poděkovat všem, kteří se na přípravě, realizaci i schvalování evaluace jakkoliv podíleli. Za tým MAS Ing. Lucie Koumarová

Dotace aktuálně

Březen 2019: Vážení majitelé a uživatelé lesa, pracovníci kanceláře MAS Třešťsko Vám nabízejí zdarma pomoc se zpracováním žádosti o dotaci v rámci Fondu Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019. Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2019 – 29. 3. 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Více informací Vám poskytne Ing. Lucie Koumarová, tel. 725 774 709.   Nepřehlédněte: !!!POZOR!!! Upozorňujeme žadatele o dotaci, kteří budou podávat projekty…