E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Hasiči

Podporovány jsou aktivity zaměřené na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.