E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

MASky spolu

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., se zapojila spolu s dalšími MAS kraje Vysočina (MAS Rokytná, o.p.s.; Královská stezka o.p.s.; Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.; Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s.; OSLAVKA o.p.s.; Místní akční skupina Šipka; MAS Zubří země, o.p.s.) do projektu národní spolupráce. Název projektu:„MASky spolu“, reg. č.: 15/022/4210a/563/000029. Jedná se o projekt, jehož výstupem je Metodika – přidaná hodnota projektů spolupráce. Jedná se o návodný dokument pro MAS, jak úspěšně realizovat projekty národní i mezinárodní spolupráce v rozličných oblastech, podporované z různých operačních programů.

 

V dokumentu jsou popsány projekty spolupráce, které byly realizovány MAS spolupracujícími na výše uvedeném projektu. Jsou zde zachyceny zkušenosti, poznatky a příklady dobré praxe z jednotlivých projektů. Součástí metodiky je SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci celého procesu realizace projektu spolupráce.

 

Závěr dokumentu obsahuje seznam ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, které vyplynuly z diskuze nad jednotlivými projekty v rámci společných pracovních jednání spolupracujících MAS.

 

Metodika – přidaná hodnota projektů spolupráce je k nahlédnutí zde.

 

logo-projektu-masky-spolu-m

Uložit

Uložit

Uložit