E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Regionem Renesance zdravě

Projekt Regionem Renesance zdravě je ve fázi své realizace a stejně jako ostatní zmíněné projekty je projektem národní spolupráce MAS Třešťsko, MAS Mikroregionu Telčsko a MAS Jemnicko.

„Regionem Renesance zdravě“ je název projektu, který je zaměřen na podporu zdravého životního stylu, ať se již jedná o sport, zdravou stravu či ekologické cítění. Na území MAS Třešťsko, konkrétně v obcích Třešť, Stonařov, Kostelec a Vyskytná nad Jihlavou budou instalovány venkovní fitness stroje, dále bude v rámci projektu realizováno několik měkkých akcí. V rámci podpory sportu budou uspořádány závody dračích lodí či Hry bez hranic, kde mezi sebou poměří síly družstva z území Regionu Renesance. Podpořeno bude i vzdělávání dětí, kterým bude formou přednášek a divadel přiblížena environmentální problematika. Projekt klade důraz na zdraví, které podpoří pořádáním farmářských trhů s výrobky regionálních prodejců anebo pořádáním Zdravých dnů. V neposlední řadě je projekt zaměřen také na podporu aktivit místních organizací a spolků – do těchto akcí projekt vnese prvky zelené slavnosti jako alternativy k tradičním akcím.

 

Jednotlivé aktivity probíhající v rámci projektu „Regionem Renesance zdravě“ na území MAS Třešťsko:

Zelené slavnosti

Charakterizuje je např. předcházení vzniku odpadů, smysluplné využívání energie, přednost se dává místním ekologicky zpracovaným výrobkům. Pořadatelé se navíc snaží o bezbariérový přístup.

Dětská šampionáda: V????????????????????????????????????yskytná nad Jihlavou, 17. 5. 2014
Zábavné odpoledne pro děti: Třešť, 18. 5.
Pohádkový les: Třešť, 1. 6. 2014
Prezentace místních spolků a podnikatelů: Hybrálec, 23. 8. 2014
Městská slavnost: Stonařov, 30. 8. 2014
Městská slavnost: Třešť, 13. 9. 2014
Sportovní odpoledne pro děti: Kostelec, 28. 9. 2014

 

Hry bez hranic

Jedná se o zábavnou soutěž pětičlenných družstev v netradičních disciplínách.

Hry bez hranic, kolo MAS Třešťsko: Vyskytná nad Jihlavou, 20. 6. 2014
Hry bez hranic, finále: Třešť, 5. 9. 2014

 

Farmářské trhy

Farmářské trhy nabízí produkty místních producentů.

Farmářské trhy: Třešť, 10. 5, 5. 7. a 13. 9. 2014
Farmářské trhy: Stonařov, 30. 8. 2014

 

Závody dračích lodí

První závod dračích lodí se uskutečnil v roce 2014. Závody jsou pod patronací MAS Mikroregionu Telčsko a konají se na Štěpnickém rybníku v Telči.

zavody dracich lodi mas trestsko

Účast MAS Třešťsko na závodě dračích lodí: Telč, 26. 7. 2014

 

Přednášky pro školy

Cílem přednášek je poutavou formou seznámit děti s environmentální výchovou.

Výukové divadelní představení: Třešť, 18. 3. 2014
Výukové divadelní představení: Dušejov, 19. 9. 2014

 

Zdravý den

Zdravý den je akce určená pro širokou veřejnost. Návštěvníkům byla během akce nabídnuta řada aktivit a zajímavých informací z oblasti zdravého životního stylu.

Zdravý den: Třešť, 22. 11. 2014
Zdravý den: Vyskytná nad Jihlavou, 24. 1. 2015

Dále se v rámci projektu zaměstnanci a členové zmíněných MAS zúčastnili v únoru 2014 třídenní exkurze, jejímž cílem bylo načerpání zkušeností s pořádáním zelených slavností v Rakousku, ale i výměna zkušeností s pořádáním akcí v dalších českých místních akčních skupinách.

regionem_renesance_zdrave_2 regionem_renesance_zdrave_3

Uložit