E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Searching for the Roots of Europe

mansikkaryDalším zajímavým projektem je projekt mezinárodní spolupráce Místní akční skupiny Třešťsko s finskou LAG Mansikka ry „Searching for the Roots of Europe – International Leader Performing Arts Project“, jehož výstupem byla podpora mnohých kulturních akcí a odehrání představení nonverbálního divadla. loucky_2

V rámci tohoto projektu, jehož český název zní „Hledání kořenů Evropy“, bylo pokryto široké spektrum činností a vzájemných aktivit.

Projekt byl mimo jiné zaměřen na kulturní interakci a výměnu zkušeností, která probíhala mezi divadelníky z Divadelního souboru Stonařov a finskými ochotníky ze souboru Teaterri Lumo. V červenci roku 2012 přiletěli finští divadelníci do České republiky, kde společně s českými ochotníky odehráli divadelní představení na statku v Loučkách. Z této akce vzešlo propagační DVD.

V červnových dnech roku 2013 se mince otočila a společné setkání divadelníků proběhlo ve Finsku. Také zde bylo sehráno společné představení. Zároveň proběhla řídicí schůze zástupců obou MAS.loucky_1

 V rámci projektu byla dále nakoupena ozvučovací a osvětlovací technika pro divadelní soubory ve Stonařově a Třešti.

Výstupem projektu byly i akce pořádané v rámci „Ztřeštěného léta“, které tvoří bohatý program o letních prázdninách v Třešti. V roce 2012 se uskutečnilo devět akcí a v roce 2013 se jednalo o sedm kulturních akcí. Tyto akce tradičně oslovují veřejnost napříč celým věkovým spektrem a patří mezi stálice letního společenského života.

 

Výběr akcí pořádaných v rámci Ztřeštěného léta:
Made in Třešť
Dřevořezání
Schumpeter Open Air Theater
Dostaveníčko s dechovkou
Jednorožné rožnění

Uložit